Jak wyglądają szkolenia BHP?


Często Polki i Polacy narzekają na wiele telefonów ze strony różnych firm, odnośnie udziału w szkoleniach bhp. Uznają je za bezsensowne czy zupełnie im niepotrzebne. Warto jednak przyjrzeć się takim szkoleniom, na czym one polegają, co jaki czas się odbywają i jaką wiedzę można w trakcie ich przyswoić.

Szkolenia bhp wyjaśniając najprościej, mają na celu zapoznać pracowników, wielu branż z przepisami bezpieczeństwa i higieną pracy. Wziąć w nich udział muszą wszystkie te osoby, które zawarły umowę o pracę. Wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń bhp. Pierwszym z nich jest szkolenie wstępne, natomiast drugie to szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem pracy przez pracownika. Ważność takiego szkolenia wynosi 12 miesięcy, natomiast jeśli chodzi o osoby, zajmujące stanowiska kierownicze, czas ten wynosi 6 miesięcy.

Szkolenia okresowe rozpoczynają się, gdy wygaśnie to wstępne. Pierwsze szkolenie odbywa się zazwyczaj od razu, z kolei następne powtarzane są w ustalonych odstępach czasowych. Wszystko zależy od rodzaju wykonywanego zawodu. Co ważne, każde ze szkoleń powinno odbyć się w czasie godzin pracy danego pracownika.

Szkolenie wstępne zazwyczaj dzieli się na dwie części. W pierwszej pracownik zapoznaje się z przepisami Kodeksu pracy, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z regulaminem danej firmy. Dodatkowo pracownik przyswaja wiedzę odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Ile może trwać ta część? Wszystko zależy od tempa, w jakim zostanie przeprowadzone, natomiast najczęściej trwają one około dwóch godzin.

Drugie szkolenie zdecydowanie bardziej przypomina praktykę, pracownicy zapoznają się ze swoimi stanowiskami pracy, przyswajają wiedzę i umiejętności, które dotyczą obsługi sprzętu. Ponadto zdobywają wiedzę odnośnie ewentualnych zagrożeń w czasie pracy oraz w jaki sposób powinno się przed nimi chronić. W tej części szkolenia zdecydowanie trudniej przewidzieć czas jego trwania wszak zależne jest to od rodzaju pracy oraz zajmowanego stanowiska.

Szkolenia BHP: bhp-prometeo.pl